Sabtu, 22 November 2014 / 29 Muharram 1436 H
Geografis Nagari Canduang Koto Laweh

Canduang Koto Laweh

• Terbagi kedalam 11 jorong :